Facebook
24 April 2020
cafe-bheairteis-gaelic-conversation

O chionn greiseag, chuir Fèisean nan Gàidheal café air doigh ann an Inbhir Nis leis an amas Gàidhlig a chleachdadh. Tron lockdown bu mhath leinn fear fa-leth, didisiteach a chur air doigh gach seachdain do na deugairean & daoine òga air feadh Alba – agus fiù’s air feadh an t-saoghail! -  a’ tòiseachadh a-màireach.

 

DIHAOINE SEO TIGHINN (24mh); àm tòiseachaidh 3.30f; àm criochnaidh 4.15f & gach feasgar Dhihaoine tron lockdown.

Bhitheamaid fada nur comain ma bhios sibh deònach taic a thoirt dhuinn le beagan sanasachd.

https://www.eventbrite.co.uk/e/cafe-bheairteis-gaelic-conversation-cafe-tickets-103418589786?ref=estw

 Fèisean nan Gàidheal (FnG) has been running a Gaelic conversation café in Inverness for the past few months and through the lockdown we would like to offer a digital ‘café’, aimed specifically at teenagers and young adult Gaelic speakers throughout the country, and perhaps even further afield!. FnG staff will be present during each café, although we are hoping to take a backseat and allow the young folk space to communicate. We propose holding this each Friday afternoon 3.30-4pm. Spaces will be limited and so we ask all those interested to please register (it is a free event)  through Eventbrite here:

https://www.eventbrite.co.uk/e/cafe-bheairteis-gaelic-conversation-cafe-tickets-103418589786?ref=estw

 

 

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement